Rosk’n Roll tar återvinningstjänsterna till din gårdsplan

27.9.2016 Meddelande

Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänst inleder en flerfacksservice i västra Nyland i början av år 2017. Rosk’n Rolls mål är att främja återvinning av avfallsmaterial. Vid flerfacksinsamling hämtas nyttoavfall – metall, förpackningsglas, kartong och papper – direkt från invånarnas egen gård. Fördelen med tjänsten är att återvinning blir enkelt och behändigt för invånarna; man behöver inte längre besöka ekopunkterna. Rosk’n Roll börjar samla in bostadsaktiebolags nyttoavfall under år 2017 i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering.

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten har tidigare erbjudit den här tjänsten i kommunerna Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo i östra Nyland.

Rosk’n Roll utreder antalet fastigheter som vill ha flerfackstjänsten. En förutsättning för att tjänsten ska ordnas är att det i området finns tillräckligt många personer som vill ha tjänsten.

Vid flerfacksinsamling byter vi ut blandavfallskärlet hemma på gården till ett avfallskärl med fyra fack, där hushållsavfallet sorteras.

Flerfackskärlet har separata fack för kartong, glas, metall och blandavfall. Om man så önskar kan även ett pappersinsamlingskärl anslutas till tjänsten. Det gamla blandavfallskärlet kan också användas för pappersinsamling. Papperskärlet och tömningen av det ingår i priset för flerfackstjänsten.

Avfallet hämtas av en sopbil med fyra fack, som tömmer alla fack på en gång. Pappret hämtas separat. Blandavfallet används för energiproduktion, medan kartong, metall, glas och papper används som råvara inom industrin.

Ett flerfackskärl kan väljas efter hushållets behov som 360 liter eller 600 liter. Kärlet kan även användas gemensamt av flera familjer. Alla priser inkluderar tömning, hyra för kärlet och moms. Tömning av ett flerfackskärl kostar cirka 14–17 euro per gång, beroende på kärlets storlek.

De som är intresserade av flerfackstjänsten kan meddela detta till Rosk’n Rolls kundtjänst, tfn 020 637 7000, asiakaspalvelu@rosknroll.fi.