Prisändringar på avfallsstationerna fr.o.m. 1.7

28.6.2019 Meddelande

Priserna på Rosk’n Rolls avfallsstationer ändras från och med början av juli. Målet är att göra priserna enhetliga i östra och västra Nyland. Nedan ges några exempel på ändringarna.

Mottagningspriset för små lass* med blandavfall för hushåll som betalar grundavgift är i fortsättningen 5 euro (moms 24 %) på Rosk’n Rolls samtliga avfallsstationer för avfallspartier under 200 liter, och 10 euro/påbörjad m³ (moms 24 %) för större volymer än det. Således sjunker priset på avfallsstationerna i västra Nyland och förblir oförändrat i östra Nyland.

Även priserna på små lass för företag är i fortsättningen enhetliga på avfallsstationerna i västra och östra Nyland: 25 euro/påbörjad m³ (inkl. moms 24 %).

På avfallsstationen i Hangö stiger blandavfallspriset för stora lass*, det nya priset är 210,18 euro/t (moms 24 %).

Tidigare togs processavfall från industrin och byggnadsavfall som ska deponeras emot som olika avfallsslag. Från och med början av juli tas dessa avfallsslag emot som deponiavfall med ett och samma pris: 172,98 euro/t (moms 24 %). 

Andra ändringar är bl.a. mottagningspriserna för stora lass med asbest (235,60 euro/t, moms 24 %) och avfall ur regnvattenbrunnar (93,00 euro/t, moms 24 %).

*På våra avfallsstationer beror prissättningen på om det är frågan om ett litet eller stort lass. Små lass är sådana som förs till avfallsstationen med person- eller paketbil och släp som ansluts till dem. De prissätts enligt volym. Stora lass är sådana som förs till avfallsstationen med lastbil eller traktor. De vägs och prissätts enligt vikt.

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa.

 

Alla priser finns i våra prislistor