Plastprestation “Ämpäristöteko” återvinner hårdplaster

29.5.2019 Meddelande

Bra gärningar tillsammans på världens miljödag! #Plastprestation (#Ämpäristöteko) erbjuder över 20 insamlingsplatser för kasserade plastprodukter i hårdplaster. Borealis, Orthex, Plastex och Rosk’n Roll ordnar insamlingsplatser i Lojo och Borgå 5.6.2019.

#Plastprestation ger konsumenterna möjligheten att hämta hårda plastprodukter till återvinning. Insamlingsplatserna tar emot till exempel ämbar, skopor, leksaker och plastslädar.

Lojo:
Lojo torg kl. 12-18

Plastex fabrik, Lojo kl. 11-16

• Munka avfallsstation kl. 7-18

Borgå:
• Borgå torg kl. 12-18

• Domargård avfallstation, Borgå kl. 7-18

Läs mer (på finska)

amparistoteko FB 1