Plast och annat nyttoavfall insamlas från gårdar

8.10.2018 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster har i höst lanserat två nya tjänster som är direkt riktade mot fastigheter. Insamlingen av förpackningsplast betjänar i första hand husbolag. Flerfackstjänsten är behändig för egnahemshushåll som vill sköta avfallssorteringen redan på hemgården.

”Vi vill göra sorteringen så lätt som möjlig för våra kunder genom att föra tjänsterna till hemgårdarna”, säger servicechef Marko Printz vid Rosk’n Rolls transporter.

Insamlingen av förpackningsplast vid fastigheter startade i början av oktober. Plastinsamlingen är frivillig för alla husbolag. Plastinsamlingen ingår alltså tills vidare inte i avfallshanteringsföreskrifterna för Rosk’n Rolls verksamhetsområde.  

Plastinsamlingen är naturligtvis en ekologisk gärning för husbolagen, men i många fall blir den också lite mer ekonomiskt lönsam, om mängden blandavfall minskar tillräckligt mycket i och med sorteringen.

”Nu har vi kunder i västra Nyland från Högfors till Ekenäs och i östra Nyland från Lovisa till tätorterna i Sibbo. Det ryms fler kunder med, och det önskar vi också. Vi tror att det finns ett intresse för insamlingen, eftersom plasten väcker mycket diskussion. Vi utvidgar serviceområdet flexibelt allt eftersom vi får tillräckligt med kunder på nya områden”, säger Printz.

Bioavfall ingår i den nya flerfackstjänsten

I den nya flerfackstjänsten finns det två avfallskärl på gården. Det ena kärlet är ett nyttoavfallskärl med fyra fack, där man sorterar kartong, metall, förpackningsglas och kundernas högt önskade förpackningsplast. I det andra kärlet insamlas antingen enbart blandavfall eller alternativt kan även bioavfall inkluderas i det. I detta fall levereras ett tvåfackskärl vid sidan av nyttoavfallskärlet, där bland- och bioavfall sorteras separat.

Flerfackskärlen töms av en särskild avfallsbil med egna kamrar för respektive avfallsslag.

Flerfacksinsamlingen enligt det nya konceptet startade i september i västra Nyland och därefter i östra Nyland. En del av hushållen är nya flerfackskunder, vissa har redan tidigare varit anslutna till Rosk’n Rolls flerfackstjänst.

”Det här har varit ett stort logistiskt projekt. Med undantag för några enskilda misstag vid kärlbytet har tjänsten startat på ett lovande sätt. Den nya flerfackstjänsten har testats och planerats under en längre tid, och den har väckt stort intresse”, säger Marko Printz.

De som är intresserade av antingen flerfackstjänsten eller plastinsamlingen vid fastigheter kan kontakta Rosk’n Rolls kundtjänst om de vill ansluta sig till insamlingen: asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000 (vardagar kl. 8.30–15.30).

Mot ambitiösa återvinningsmål

”Vårt mål är att återvinna en allt större del av avfallet med hjälp av rätt sortering”, säger Printz.

”Förpackningsplasten skickas från oss till Fortums raffinaderi i Riihimäki, där det används för att tillverka råvara för plastindustrin. Bioavfallet transporteras för rötning, där det blir energi och kompostjord. Även metall, förpackningsglas och kartong skickas för återvinning för industrins behov”, säger Marko Printz.

EU har fastställt som mål att 55 procent av kommunalt avfall ska återvinnas år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. För att dessa siffror ska uppnås måste återvinningen effektiveras även i Finland. I Finland återvinns i dag cirka 40 procent av samhällsavfallet.