Plaståtervinning till en vana

25.3.2019 Meddelande

Sedan separatinsamlingen av förpackningsplast inleddes i Finland år 2016 har många finländare börjat sortera och återvinna plast. Konsumenter som vill lämna in sina plastförpackningar till återvinning har flera olika alternativ beroende på bostadsort och boendeform.

På Rosk’n Rolls område har fastigheterna sedan förra året möjlighet att samla in plast på den egna gården. I östra och västra Nyland har hittills över 400 fastigheter infört plastinsamling, och antalet ökar hela tiden.

Sortering av plast är inte bara en miljögärning, utan även ekonomiskt förnuftigt. Tömning av ett avfallskärl för plast kostar lite mindre än tömning av ett kärl för blandavfall.

”Om ett husbolag kan ersätta ett blandavfallskärl med ett kärl för plast minskar kostnaderna för avfallshanteringen”, berättar servicechef Marko Printz på Rosk’n Roll. De som bor i egnahemshus kan skaffa ett plastinsamlingskärl tillsammans med sina närmaste grannar.

Ägare till småhus kan också samla in plastavfall på den egna gården genom att ta i bruk ett flerfackskärl. Sedan 2018 har Rosk’n Roll genom sin flerfackstjänst förutom blandavfall, kartong, metall och förpackningsglas även samlat in plast. Kunden kan också välja att ta med separatinsamling av bioavfall i flerfackstjänsten.

För den regionala insamlingen av förpackningsplast, det vill säga plastinsamlingen på ekopunkterna, ansvarar Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab. Rinki representerar tillverkarna av förpackningarna, som enligt lag är skyldiga att sköta återvinningen av förpackningsavfall i Finland. Rinki Ab har för närvarande omkring 600 insamlingskärl för förpackningsplast på ekopunkter över hela landet.

Lätt som en plätt

En del kan uppleva sorteringen av plast som besvärlig, bland annat på grund av de många olika plastkvaliteterna. Man behöver ändå inte lära sig att känna igen alla olika plaster eller förpackningsmärkningar. Nästan alla typer av förpackningsplast duger för insamlingen.

Endast PVC-plast ska inte läggas i insamlingen, men den typen av plast används sällan i förpackningar. Den kan någon gång förekomma i importerade leksaks- och verktygsförpackningar, och då känner man igen den genom att den är märkt med en 3:a inuti en triangel. Om en PVC-förpackning dock av misstag hamnar i insamlingen, kan den vanligtvis avlägsnas under sorteringsprocessen vid insamlingsanläggningen.

De plastförpackningar som läggs i insamlingen ska vara torra och rena. Om en förpackning inte börjar lukta illa fastän den förvaras i hemmet en längre tid är den tillräckligt ren. Det lönar sig dock inte att slösa varmt vatten eller rengöringsmedel på att diska avfallet. Om en förpackning är mycket smutsig är det ur miljösynpunkt bättre att lägga den i blandavfallet. Då används den som energi. 

Råmaterial för ny plast

Återvinningen av plastförpackningar minskar bland annat behovet av olja. All förpackningsplast som samlas in i Finland skickas till plastraffinaderiet i Riihimäki, där den blir till råmaterial för ny plast. Den återvunna plasten används bland annat till plastpåsar, blomkrukor och plastprofiler.

En del plastförpackningar, såsom exempelvis blandade material, kan inte användas som råmaterial för ny plast med den teknik vi har i dag. 

De styrs från plastraffinaderiet vidare till energiutvinning. Ingen förpackningsplast som sorterats och lagts i insamlingen kommer alltså att hamna i naturen.