Påsken inverkar på avfallshanteringen

6.4.2017 Meddelande

Alla Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters avfallsstationer är stängda fredagen den 14 april och måndagen den 17 april. Avfallsstationerna har normala öppettider på skärtorsdagen den 13 april.

Sommaröppettider har tagits i bruk på Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters avfallsstationer i Västnyland. Alla avfallsstationer i Västnyland är öppna på lördagar under sommaren. Avfallsstationernas öppettider kan man kolla från navigationsfältet på adressen www.rosknroll.fi/sv/ 

Under påsken kan sopkärlen tömmas avvikande

På långfredagen den 14 april står sopbilarna stilla. De kärl som skulle ha varit i tur att tömmas, töms antingen före eller efter påskhelgen. Måndagen den 17 april startar de första sopbilarna, men bara på vissa områden. Eftersom påskhelgen inverkar på sopbilarnas körrutter, kan även tömningen av övriga sopkärl, som är i tur att tömmas, utföras avvikande från den normala tömningsdagen.

Under vecka 15 töms avfallskärlen på den överenskomna tömningsdagen eller en dag tidigare än normalt. Vecka 16 töms avfallskärlen enligt normal tömningstidtabell eller en dag senare.

Dagarna med avvikande tömningar är särskilt bra att uppmärksammas bland kunder som flyttar sitt kärl på grund av tömningen.