Påsken inverkar på avfallshanteringen

27.3.2018 Meddelande

Alla Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters avfallsstationer är stängda fredagen den 30 mars och måndagen den 2 april. Avfallsstationerna har normala öppettider på skärtorsdagen den 29 mars.

Under påsken kan sopkärlen tömmas avvikande

På långfredagen den 30 mars står sopbilarna stilla. De kärl som skulle ha varit i tur att tömmas, töms antingen före eller efter påskhelgen. Måndagen den 2 april startar de första sopbilarna, men bara på vissa områden. Eftersom påskhelgen inverkar på sopbilarnas körrutter, kan även tömningen av övriga sopkärl, som är i tur att tömmas, utföras avvikande från den normala tömningsdagen.

Under vecka 13 töms avfallskärlen på den överenskomna tömningsdagen eller en dag tidigare än normalt. Vecka 14 töms avfallskärlen enligt normal tömningstidtabell eller en dag senare.

Dagarna med avvikande tömningar är särskilt bra att uppmärksammas bland kunder som flyttar sitt kärl på grund av tömningen.

Sommaröppettider tas i bruk på Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters avfallsstationer i början av april. Alla avfallsstationer i Västnyland och avfallsstationer i Lovisa, Borgå Domargård och Sibbo Mömossen är öppna på lördagar under sommaren.

Avfallsstationernas öppettider kan man kolla från navigationsfältet på adressen www.rosknroll.fi/sv/