Påsken inleder avfallshanteringens sommarsäsong

25.3.2021 Meddelande

Avfallsstationerna övergår till sommaröppettider från 1.4. Påsken inverkar dock på avfallshanteringens tidtabeller. 

Före påsken kan avfallskärlen till följd av helgdagarna tömmas en dag tidigare än normalt. Avfallsstationerna är stängda under söckenhelgerna. 

Under vecka 13 kör avfallsbilarna största delen av sina rutter på förhand. En stor del av avfallskärlen som skulle ha tömning måndagen 29.3, töms redan under söndagen 28.3. Veckan efter påsken körs tömningsrutterna huvudsakligen enligt normala tidtabeller.  

Avfallsstationerna övergår till sommaröppettider på skärtorsdagen 1.4 och håller öppet även på påsklördagen 3.4. Långfredagen 2.4, samt påskdagen och annandag påsk 4.–5.4 håller avfallsstationerna stängt.

Vid flera avfallsstationer ökar öppethållningstiderna under sommarsäsongen. Kontrollera öppettiderna för din avfallsstation på Rosk’n  Rolls webbplats rosknroll.fi eller från bakpärmen av avfallshanteringens väggkalender.

Flera avfall tas emot avgiftsfritt

Våren är en skyndsam tid på avfallsstationerna då det uppstår trädgårdsavfall till följd av vårens gårdsarbeten. Rosk’n Roll önskar att kunderna kommer ihåg att hålla säkerhetsavstånd även när de besöker avfallsstationen.

Hushållens trädgårdsavfall, såsom ris och kvistar samt krattningsavfall tas avgiftsfritt emot på avfallsstationerna. Ris och krattningsavfall ska sorteras skilt från varandra.  Från hushåll tas också avgiftsfritt emot bl.a. elapparater, farligt avfall, behandlat och obehandlat trä samt impregnerat trä under 1 mᶟ.

Om besök på avfallsstationen inte är bekant, kan du titta på Rosk’n Rolls video “Så här besöker du avfallsstationen” för att se hur det går till. Videon hittas på Rosk’n Rolls webbplats (rosknroll.fi > Mottagning av avfall > Avfallsstationer) och på YouTube.