Otto och Ronja lockar med barnen som återvinningshjälpare

8.3.2018 Meddelande

”Konsumtionsvalen spelar roll”, ”Sortering av avfall lönar sig”, ”Farligt avfall i tryggt förvar” – de här och många andra påståenden motiveras i inlärningsmappen Otto och Ronja återvinner. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster har producerat material som lärarna kan utnyttja i arbetet med miljöfostran i skolorna.

Målet med uppgifterna som är avsedda för elever i årskurserna 1–6 är att barnen genom sina egna handlingar och insikter ska fundera på materialåtervinning, de egna konsumtionsvalen och hållbar utveckling. På bilderna i mappen delar de tecknade figurerna Otto Grävling och Ronja Mus ut lärdomar och tips. Mappen innehåller rikligt med bilder och uppgifter på olika nivå som lämpar sig för lektioner i olika ämnen.

”I mappen finns t.ex. uppgifter om uppföljning av avfall, räkneuppgifter, korsord och kombinerade uppgifter samt roliga tips för stajling och pyssel”, berättar Rosk´n Rolls miljöutbildare Sabina Lindström.

Det är Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters miljöutbildare som har gjort uppgifterna. För de ritade bilderna i materialet och layouten svarar Tarja Petrell. Uppgifterna har testats av regionens lärare. Det finns en finsk- och en svenskspråkig version av mappen.

Alla skolor i Öst- och Västnyland får en mapp om de vill. Skolorna har också tillgång till materialet elektroniskt. Materialet finns på Rosk’n Rolls webbplats www.rosknroll.fi/laromaterial

Det är inte meningen att mappen bara ska användas under den här terminen. Uppgifterna är aktuella även senare. Dessutom kommer mappen att kompletteras med uppgifter vid behov.

De klasser som har tagit i bruk mappen kan studera till att bli riktiga experter på återvinning. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster kommer senare under våren att ordna tävlingen Återvinningsexperterna 2018 för elever i klass 4, i tävlingen har de lag som har bekantat sig med mappen klara fördelar.

Undervisningsmaterialet Otto och Ronja återvinner är en form av Rosk’n Rolls lagstadgade avfallsrådgivning. Andra metoder för rådgivningen är till exempel skolbesök av våra miljöutbildare. Rådgivningen finansieras med grundavgiften.