Otto och Romulus på turné i Nyland

24.4.2018 Meddelande

Vårens insamlingskampanj för farligt avfall och metallskrot startar inom kort

Insamlingsbilen för farligt avfall Otto och Romulus, som tar emot metallskrot, inleder sin traditionella vårturné i östra och västra Nyland. I västra Nyland ordnas insamlingen 2-24.5 och i östra Nyland kör bilarna Otto och Romulus runt 7-21.5.

Otto-bilen samlar in farligt avfall, såsom lågenergilampor, lysrör, spilloljor, oljefilter, bilbatterier, målfärger, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel, råttgift samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan hel och tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus-bilen tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar), metallrör och andra metallföremål. Däremot tas inte elapparater emot vid metallinsamlingen, utan de hör hemma på en avfallsstation där de avgiftsfritt kan lämnas.

De ambulerande insamlingarna förverkligas med grundavgiften och är riktade till hushållen. Farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt även emot på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall. Skåpen finns bland annat vid vissa servicestationer. Företagens avfall tas emot på avfallsstationerna. 

Tidtabellerna för de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna finns i den nyutgivna Roskis-tidningen, Rosk’n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Vid behov av tilläggsuppgifter och anvisningar kan man även ringa Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.