Otto och Romulus-bilarna på vårturné igen

5.5.2017 Meddelande

Farligt avfall och metallskrot tas tillvara på ett säkert sätt

Insamlingsbilarna Otto, som samlar in farligt avfall, och Romulus, som samlar in metallskrot, inleder sin traditionella vårturné i Väst- och Östnyland. Bilarna har över 120 platser som de stannar på runt om i Väst- och Östnyland.

Insamlingsbilarna besöker hållplatserna kvällstid efter kl. 16. Inget avfall får lämnas på insamlingsplatserna i förväg.

Farligt avfall är till exempel spillolja, målfärg, lim, lack, lösningsmedel, bekämpningsmedel, ackumulatorer och energisparlampor. Romulus tar emot cyklar, plåtbitar, torra och tomma målfärgsburkar, ugnar (inte elug-nar) samt annat stort metallskrot.

Insamlingen är avgiftsfri för hushåll. Farligt avfall och metallskrot tas också avgiftsfritt emot på Rosk’n Roll -avfallservicens sopstationer under öppettiderna.

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens ambulerande insamlingar av farligt avfall och metallskrot samlade in under våren 2016 sammanlagt över 32 000 kilo farligt avfall och över 54 000 kilo metall.

Otto och Romulus bilarnas insamlingstidtabeller och-platser hittar man från den nyutgivna Roskis-tidningen, Rosk’n Rolls väggkalender samt från webbsidorna www.rosknroll.fi. Tilläggsinformation och anvisningar får man från Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000.