Otto-båtens 10 års jubileumsturné (östra Nyland)

27.6.2017 Meddelande

Farligt avfall och metallskrot tas tryggt tillvara från skärgården

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters insamlingsbåt Otto startar sin 10 års jubileumsturné från Sibbo måndag 3.7. Båten stannar i juli vid sammanlagt 18 bryggor runtom i den östnyländska skärgården och samlar upp invånarnas och sommargästernas avfall. Till Otto-båtinsamlingen kan man förutom farligt avfall och metallskrot också lämna elapparater, impregnerat trä samt mot en avgift också blandavfall. Impregnerat trä kan man lämna högst 1m3. Inget avfall får lämnas på bryggorna på förhand. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster vill också påminna att blandavfall och byggavfall lönar det sig att packa in i en sopsäck och för sopsäckarna debiteras 5 euro per säck.

Farligt avfall är exempelvis spillolja, målfärg, lim, lack, lösningsmedel, bekämpningsmedel, ackumulatorer och lågenergilampor. Metallskrot är exempelvis plåtbitar, torra och tomma målfärgsburkar, vedeldade bastuugnar samt annat skrymmande metallskrot.

Farligt avfall, metallskrot, elapparater och högst 1 m3 partier av impregnerat trä kan man avgiftsfritt också föra till Rosk´n Roll avfallshanteringstjänsters avfallsstationer under öppettiderna.

Information om tidtabellerna och bryggorna för Otto-båtinsamlingen finns i Roskis-tidningen, Rosk´n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Bryggornas koordinater hittas även på webbsidan. Tilläggsinformation och mera anvisningar fås av Rosk´n Rolls kundtjänst 020 637 7000.

Som entreprenör fungerar Frank Jonasson, som i 10 år har åkt runt och samlat upp avfall från den östnyländska skärgården.