Nyttoavfallet till återvinning direkt från gården även i Karis, Ekenäs och Högfors

17.5.2019 Meddelande

– också i Vichtis utvidgas området för flerfacksinsamlingen

Rosk’n Rolls flerfackstjänst utvidgas. Under sommaren börjar det samlas in nyttoavfall från kunder som ansluter sig till flerfacksinsamlingen på nya områden i västra Nyland.

Från flerfackskunder hämtas kartong, metall, glas- och plastförpackningar samt, om så önskas, bioavfall från egen gård

I flerfacksinsamlingen finns två kärl på kundens gård. I kärlet med fyra fack sorteras kartong, metall, glas- och plastförpackningar. Vid sidan om nyttoavfallskärlet väljs antingen ett tvåfackskärl för bio- och blandavfall eller enbart ett blandavfallskärl, om man t.ex. komposterar själv. Flerfacksbilen tömmer kärlets fack i sina egna kammare. Kartong, metall, förpackningsglas och -plast förs vidare som råvara till industrin, blandavfallet till energiproduktion och bioavfallet till en rötningsanläggning, där det av bioavfallet blir biogas och gödselprodukter.

– Den nuvarande flerfacksinsamlingen är resultatet av ett långt utvecklings- och kundundersökningsarbete. Avfallstyperna valdes enligt vilka som mest uppstår i hushållen och vars återvinning är effektivt och miljömässigt mest fördelaktigt, berättar servicechef Tuija Klaus på Rosk’n Roll.

En lättare vardag breds ut med miljövärde i fokus

– Vi har redan en längre tid samlat in förhandsanmälningar till flerfackstjänsten från de nya områdena. Nu har antalet intresserade kunder blivit så pass stort att insamlingen lönar sig. Med detta menas speciellt lönsam-heten ur miljösynvinkel. Det lönar sig inte att köra med den separata insamlingsbilen för att tömma enstaka kärl, för då blir miljönyttan från materialåtervinningen mindre än den nackdel som orsakas av körning.I och med volymen kommer verksamheten att bli miljömässigt mer lönsam och på det här sättet kan vi göra vardagen lättare för dem som vill återvinna, konstaterar Klaus.

Rosk’n Rolls flerfackstjänst har utvecklats från år 2012, då Finlands första flerfacksverksamhet började i östra Nyland. Nu i och med att tjänsten utvidgas erbjuds Rosk’n Rolls flerfackstjänst till kunder i Ekenäs, Karis, Lojo, Vichtis, Sibbo, Borgnäs, Askola, Borgå och Lovisa. Tjänsten är tillgänglig främst i tätorter, där insamlingen är miljömässigt lönsam.

netti monilokeroauto 7

Flerfackskärlet töms av en flerfacksbil, i vilken det sorterade avfallstyperna hålls i sina egna separata kamrar.