Ny praxis för företagens avfallshantering träder i kraft vid ingången av 2020

2.12.2019 Meddelande

Den reformerade avfallslagen ändrar villkoren för företagens avfallshanteringstjänster från och med 1 januari 2020. Den nya lagen begränsar kommunala avfallsanläggningarnas, såsom Rosk’n Rolls, möjligheter att betjäna företag. Enligt lagreformen är det centralt om företaget behöver avfallshantering eller transport för ett värde på över 2 000 euro (moms 0 %) om året.

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på över 2 000 euro om året:

Avfallsinnehavaren, dvs. företaget, ska först leta upp en privat serviceleverantör inom avfallshantering på plattformen Materiaalitori.fi för sitt avfall. Rosk’n Roll kan inte erbjuda avfallshantering i andra hand* alltså ta emot företagsavfall eller göra transportavtal förrän företaget erbjudit sitt avfall åt privata avfallshanteringsföretag.

Om ingen lämplig tjänst med rimliga villkor finns tillgänglig för kunderna via Materialtorget inom 14 dygn kan företaget efter detta be Rosk’n Roll om kommunal avfallshantering i andra hand*.

Materialtorget är en elektronisk informationsplattform skapad av statsbolaget Motiva för den nya avfallslagens behov.

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på mindre än 2 000 euro om året:

Företaget kan begära avfallshanteringstjänster direkt av Rosk’n Roll och företaget kan ingå ett avtal om avfallshanteringstjänsten.

 

*Vad är kommunal avfallshantering i andra hand?

Rosk’n Roll är ett kommunalt avfallshanteringsbolag. Kommunens primära ansvar är att ordna avfallshantering för avfall från boende och från kommunal förvaltnings- och serviceverksamhet. Kommunen är även skyldig att ordna avfallshantering i andra hand för annat avfall, såsom avfall från t.ex. företag i följande fall: om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av tjänster och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

 På grund av begränsningarna i avfallslagen kan ett kommunalt avfallsbolag erbjuda företagstjänster på de öppna marknaderna utan ett avtal om kommunal avfallshantering i andra hand endast i liten utsträckning.

 

Mer information: www.motiva.fi/materiaalitori