Ny aktör i Munka och Domargård – Revanssi Oy

4.7.2017 Meddelande

Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallshantering Ab har tillsammans med Kuusakoski Oy grundat ett nytt servicebolag för återvinning och avfallshantering, Revanssi Oy. Det nya bolaget erbjuder helhetstjänster inom avfallshantering och återvinning till endast företag i Nyland. Revanssi har verksamhet på Domargårds avfallscentral i Borgå och på Munka avfallscentral i Lojo och dessutom även verksamhetspunkter i Karis och Hyvinge. Revanssi inleder mottagningen av avfall den 3 juli 2017.

Med det nya bolaget vill Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab säkerställa och utveckla tillgången till sakkunniga avfallshanteringstjänster för företag inom deras affärsområde. Ändringarna i avfalls- och upphandlingslagen utgör en orsak till att bolaget grundades. Ändringarna begränsar möjligheterna för kommunernas avfallsbolag att erbjuda företagen tjänster i samma omfattning som tidigare.