Biogasbil i somrigt landskap.

Nu åker avloppsslammet och bioavfallet med biogas

30.9.2021 Meddelande

Avloppsslammet från vattenverken i Borgå, Lovisa, Hyvinge, Lojo, Raseborg och Hangö samt bioavfallet, som samlas in på avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab:s verksamhetsområde i östra Nyland, transporteras till vidarebehandling med biogasdrivna bilar från och med oktober. När transporterna övergår till att använda biogas minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 226 ton på årsnivå, vilket motsvarar de årliga utsläppen från nästan hundra personbilar.

Rosk’n Roll samt de kommunala vattenverken som listades ovan bildar en hanteringstjänst för bioavfall och avloppsslam, och för transporternas del, en gemensam upphandlingsring. Gasum fungerar som avtalspartner för hanteringen och transporterna.

”Tillsammans med vattenverken bad vi Gasum föreslå hur transporterna kunde övergå till att utnyttja bränslen med låga utsläppsnivåer under avtalstidens optionsperiod. Gasums motförslag var biogasdrivna fordon, och i egenskap av upphandlingsring var vi glatt med på noterna”, säger Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

”På strateginivå har vi på Rosk’n Roll som målsättning att gå mot lågutsläppslösningar i samtliga våra avfallstransporter. Det aktuella kontraktet är en naturlig del av den här helheten. Ännu mer fantastiskt är det faktum att vi nu på bred front, som kommuner, kan hjälpa till att stävja klimatförändringen. Visst är det också en fin tanke rent idémässigt att bioavfall transporteras med biogas som utvinns av bioavfall”, fortsätter Heikkonen.

I praktiken handlar transporterna om att bioavfallet som Rosk’n Roll samlar in i östra Nyland och avloppsslammet, som kommer från vattenverken som är med i upphandlingsringen, forslas vidare till hanteringsstället – sammanlagt handlar det om avfallstransporter på cirka 30 000 ton på årsbasis. I östra Nyland samlas bioavfallet först på Domargård avfallscentral, varifrån det i större mängder transporteras vidare i större fordon, huvudsakligen till Gasums biogasverk i Lojo. Avfallsslammet fraktas igen från kommunernas vattenverk till Gasums behandlingsanläggningar exempelvis i Åbo eller i Rihimäki.

”Upphandlingsringen för slamhantering har varit verksam redan i flera år, och via samarbetet har det gått utmärkt att främja miljövänliga lösningar. Att samordna upphandlingarna har också gett andra fördelar”, säger Elina Antila, verkställande direktör på Borgå vatten.

100 procent förnybar biogas är ett kostnadseffektivt lågutsläppsalternativ som minskar företagens koldioxidavtryck. Växthusgasutsläppen minskar med upp till 90 procent under bränslets livscykel och producerar bara en bråkdel med lokala utsläpp jämfört med traditionella bränslen. Det ger en positiv effekt på luftkvaliteten i städerna och regionerna.

”Det är fint att allt flere aktörer vill övergå till att använda miljövänliga, gasdrivna fordon. Att använda gas som bränsle minskar på utsläppen från trafiken och ger samtidigt företagen en konkurrensfördel. Efterfrågan på hållbara distributionskedjor växer och att svara på kundbehoven i anslutning till det främjar våra målsättningar inom affärsverksamheten och stödjer våra hållbarhetsmål”, säger Juha-Matti Koskinen, försäljningschef för tung trafik på Gasum.