Nedskräpningen av avfallspunkter har ökat

28.12.2020 Meddelande

Distansarbetet och näthandeln samt julens förpackningsavfall syns vid avfallens insamlingspunkter. Avfall lämnas bredvid insamlingskärlen fastän de hör hemma inuti eller borde föras till avfallsstationen. Ostädiga punkter är både fula att se på och till skada för naturen, djuren och övriga användare av avfallspunkten. Dessutom är de en tilläggskostnad för oss alla.

Det avfall som lämnats utanför insamlingskärlen måste oftast städas bort skilt. Städningen av punkterna inom vårt område kostar mer än 150 000 euro per år.  Tilläggskostnaderna för överloppsstädningar bekostas med hushållens grundavgift för avfallshanteringen. Att lämna avfall utanför behållarna på insamlingspunkterna är en handling som faktureras enligt avfallstaxan. Under de normala tömningarna tar förarna med det extra avfallet i sopbilarna om det hör till bilens avfallsslag och ryms med.

Rosk’n Roll har övervakningskameror vid insamlingspunkterna, varav en del är flyttbara. Då kameran bandar in missbruk av avfallspunkten kan det väntas en städ- och sorteringsavgift med posten. Det har skickats ut ca 100 räkningar för avfallspunkternas städning det här året.

Grundavgiften används för att underhålla avfallsstationer och -punkter

”Distansarbetet och färre aktiviteter utanför hemmet har ökat människornas städiver: äntligen finns tid att städa garaget och förrådet från onödiga saker som tar utrymme”, funderar Rosk’n Rolls miljöutbildare Linnea Skogberg. Under jultiden uppstår det annars också mera förpackningsavfall och helgdagarna medför ändringar i avfallskärlens tömningstidtabeller.

Nyttoavfall, såsom kartong, papper, metall samt glas- och plastförpackningar ska sorteras i skilda avfallskärl, antingen på gården eller vid ekopunkten. Användbara saker lönar det sig förstås att sälja eller donera vidare.
”Då insamlingskärlen fylls med avfall lämnas tyvärr ofta avfall utanför kärlen. I vissa fall antar man att kärlet är fullt då någon redan satt avfall bredvid. Det lönar sig att kolla in i kärlet för det kan bra finnas utrymme och på samma punkt kan finnas flera kärl för samma avfallsslag”, påminner Rosk’n Rolls transportplanerare Eero Hyvönen.

Det ryms även mycket mera i kärlen om avfallet plattas till. Till exempel papplådor ska vikas eller söndras så att de ryms i kärlet. Om det inte finns utrymme ska avfallet föras till följande närmaste insamlingspunkt. På Rosk’n Rolls område i västra och östra Nyland finns totalt över hundra ekopunkter, den närmaste ekopunkten hittas på adressen kierratys.info.

Flera avfallsslag avgiftsfritt till avfallsstationen

Stora saker eller mängder hör inte hemma på ekopunkten. Stora föremål, speciellt metall, kan söndra lyftsäcken. Stora mängder ska föras till avfallsstationen under öppettiderna.
Största delen av avfallet tas emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer avgiftsfritt då det är rätt sorterat. Till exempel förpackningsavfall, elapparater, farligt avfall och olika träavfall tas avgiftsfritt emot på avfallsstationerna.