Missbruket av avfallspunkter förstör miljön och blir dyrt

4.7.2019 Meddelande

Missbruket av ekopunkterna för nyttoavfall och blandavfallspunkterna i glesbygden är ett ständigt problem som förvärras på sommaren. Avfall lämnas på fel plats trots att till exempel farligt avfall, elapparater, metallskrot och träavfall får lämnas på avfallsstationer utan avgift. 

Återvinningsbart avfall ska lämnas på en ekopunkt, och blandavfallspunkterna i glesbygden är avsedda för de kunders soppåsar som särskilt betalat för användningen av blandavfallspunkten. I avfallskärlen får endast läggas de typer av avfall som kärlen är avsedda för, och inget får lämnas bredvid kärlen. Avfallspunkterna är inte avsedda att användas som återvinningspunkter: om föremålet fortfarande är i gott skick är det bra att återvinna det via en loppmarknad, en återvinningscentral eller en välgörenhetsinsamling. 

”Spisar, gamla fåtöljer, madrasser, mattor, färgburkar, torkställningar, datorer, fönster…”, räknar Rosk’n Rolls transportplanerare Eero Hyvönen upp de vanligaste föremålen som lämnas på avfallspunkter trots att de inte hör dit.

Nedskräpade avfallspunkter är inte bara tråkiga att se på, de är även farliga för miljö och djur samt de andra användarna av avfallspunkten. En vanlig avfallsbil kan inte ta med extra avfall utan avfallet måste hämtas separat. Städningen av avfallspunkterna orsakar årligen avsevärda extra kostnader.

”I fjol kostade städningen 66 000 euro i västra Nyland och 48 000 euro i östra Nyland”, berättar Hyvönen. I sista hand betalar invånarna i området de extra kostnader som uppstår inom avfallshanteringen. Rosk’n Roll har övervakningskameror, varav en del är rörliga. Om man blir fast för missbruk av en avfallspunkt kommer man att få en faktura på städnings- och sorteringskostnaderna per post. Avgiften grundar sig på Nylands avfallsnämnds taxa. Fram till början av juni har det under detta år redan skickats 80 fakturor på grund av missbruk.

Berätta om en ren avfallspunkt

Vid Rosk’n Rolls ekopunkter och blandavfallspunkter finns anvisningar om hur avfallspunkterna ska användas. Dessutom påminns användarna om detta på olika sätt varje år. I juli ska avfallsbolaget starta en Facebook-kampanj där de ber användarna att berätta om blandavfalls- eller ekopunkter som är i särskilt snyggt skick. 

”Vi tänkte att man även kunde närma sig frågan ur ett positivt perspektiv och presentera goda exempel. Ofta ser man bilder på överfulla avfallskärl och skrot som lämnats på fel plats. Nu skulle vi gärna vilja se bilder på avfallspunkter som är en fröjd för ögat”, berättar Tarja Salojärvi, kommunikationschef på Rosk’n Roll. Bildkampanjen startar vecka 28 på Rosk’n Rolls Facebook-sida facebook.com/rrjatehuolto.