Marko Printz tilldelades ett hederspris av Cirkulärkraft Finland Rf

1.6.2018 Meddelande

Cirkulärkraft Finland Rf (Kivo) som representerar de kommunala avfallsbolagen i Finland har utnämnt Vastuullisen jätehuollon veturi och Vuoden vääntäjä. Hedersprisen tilldelades personer som har medverkat i att utveckla avfallshanteringen inom sina områden.

Till Vastuullisen jätehuollon veturi utnämndes Marko Printz som fungerar som servicechef inom Rosk´n Roll avfallshanteringstjänster. Till Marko Printz meriter kan räknas ett långsiktigt arbete med att bygga upp ett transportsystem för centraliserade transporter. Printz har byggt upp transportsystemet i västra Nyland, men har också svarat för bolagets övriga tjänster under sin nästan 20 år långa karriär.

Till Vuoden vääntäjä valdes Osmo Aikio verkställande direktör för Lapin Jätehuolto kuntayhtiö Lapeco.

Under Kivos årsmöte valdes också en ny styrelse för föreningen. Rosk´n Roll Oy Ab:s verkställande direktör Jukka Paavilainen valdes till vice ordförande och Petri Kouvo från HRM till ordförande. Styrelsen har 11 medlemmar.

Finlands Cirkulärkraft rf:s pressmeddelande (på finska)