Avfallsstationen utvidgas, en av Rosk'n Rolls arbetstagare i förgrunden på bilden.

Kundmängderna på avfallsstationerna begränsas

1.4.2020 Meddelande

Rosk’n Roll börjar begränsa kundmängderna på avfallsstationerna under coronaepidemin. Avfallsstationerna bör besökas endast om det är nödvändigt.

Begränsningarna i kundmängderna tas i bruk nästa lördag, d.v.s. från och med 4.4. Genom avfallsstationernas porter släpps endast en viss mängd kunder per gång. På så sätt försöker vi minska närkontakter mellan människor och förhindra att infektioner smittar.

Mängden kunder som släpps in på avfallsstationerna varierar enligt avfallsstation eftersom avfallsstationerna är sinsemellan olika stora.

”Vi uppskattar kundmängden enligt hur många människor som ryms samtidigt på området där lasterna lossas utan att det blir trångt”, berättar produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

Endast nödvändiga besök

Begränsningen av kundmängderna kommer att orsaka köbildning vid avfallsstationernas porter. Sanna Lehtonen uppmanar att noggrant överväga färden till avfallsstationen och att besökare förbereder sig för att köa.

”Vi har redan tidigare instruerat att avfallsstationerna under epidemin besöks endast om det är nödvändigt. Till exempel avfall som uppkommer vid trädgårdsarbete kan mellanlagras på den egna gården.”

”Vanligtvis gör vi reklam för avfallsstationstjänsterna denna tidpunkt på året och samtidigt önskar att stora mängder kunder kommer till oss. Nu är vi tvungna att meddela tvärtom. Detta är ändå nödvändigt både för vår egen personals, som kundernas säkerhet.”

Öppettiderna kan avvika från normalt

På grund av undantagstillståndet övergår inte Rosk’n Rolls avfallsstationer som normalt till sommaröppettider från och med 1.4. Öppettiderna på avfallsstationer kan hamna minskas under epidemitiden. Det lönar sig alltid att kolla öppettiderna på Rosk’n Rolls nätsida före färden till avfallsstationen.