Sopbilschaufför baxar ett sopkärl ur snödrivan,

Is, snö och sjukdomsfall försvårar tömningen av avfallskärlen – underlätta sopbilsförarens vintriga arbete

2.3.2022 Meddelande

Halka, sopkärl och lås som frusit samt snöförhållandena försvårar avfallstransporterna. Tömningarna kan genomföras med större säkerhet när snöarbetet är ordentligt gjort och gården sandad. Just nu förorsakas fördröjningar i avfallskärlens tömningar även av sjukdomsfall bland sopbilsförarna.

Fastigheten bär ansvar för att rutten till avfallskärlet är framkomlig och säker

Det är viktigt att rutten till avfallskärlet är framkomlig så att sopbilschaufförens arbete löper smidigt. Gångvägarna ska plogas och sandas, dessutom är det viktigt att se till att porten, dörren till sophuset och avfallskärlets lock går att öppna och att avfallskärlet går att flytta trots snö och is.

”Just nu är det i synnerhet avfallskärl som frusit fast i marken och isknölar som ställer till med svårigheter. Förhållandena varierar också, på eftermiddagen förorsakar isen inte nödvändigtvis problem när avfallskärlet ska flyttas, men senare på kvällen och om morgnarna kan soptunnan på gården vara ordentligt fastfrusen i marken”, säger Tuija Klaus, servicehef på Rosk’n Roll.

På grund av den omväxlande väderleken är även nedisade lås på sopskjul och portar ett problem. Låstinare och låsolja hjälper.

Om sopbilen inte kommer fram till fastigheten på grund av förhållandena på en allmän väg, debiteras inte kunden för den uteblivna tömningen. En avgift för besöket uppbärs däremot ifall fastigheten underlåtit att sköta underhållet –­­ på gården, på den enskilda vägen ­eller vid sopskjulet eller sopkärlet – och tömningen inte går att genomföra på grund av det.

Avfallstransporterna kan försenas med några dagar på grund av den rådande situationen, och en del av tömningarna kan också utebli helt med hänvisning till väglaget.  

”Våra transportentreprenörer gör sitt yttersta för att alla rutter ska kunna köras planenligt. Ifall avfallskärlet ändå inte kan tömmas och det är fullt, så kan man lägga avfall i en sopsäck intill kärlet. Det uppstår inte ens luktolägenheter när det är minusgrader ute”, tipsar Klaus.

 

Checklista för smidig tömning:

 

Julgransinsamlingen från husbolagen var koordinerad till januari, men på grund av de rådande förhållandena är insamlingen fortfarande till vissa delar ogjord. Granarna avhämtas när läget tillåter det.

 

Tilläggsinformation till media:

Tuija Klaus, servicechef, tuija.klaus@rosknroll.fi, tfn 0400 727 037