Kund blir betjänad på Rosk'n Rolls kontor i Borgå.

Invånarna väldigt nöjda med Rosk’n Rolls tjänster

14.9.2021 Meddelande

Rosk’n Rolls kunder är mycket nöjda med det kommunägda avfallsbolaget Rosk’n Rolls verksamhet
Det framkommer i en kundundersökning som bolaget låtit göraTotalt 1118 kunder svarade  enkätenKunderna gav avfallsbolaget allmänna vitsordet 4,2  en skala från 1–5.
 

undersökningen tillfrågades kunderna bland annat om sina synpunkter  avfallsstationernas service,  avfallstransporterna från fastigheter servicen vid eko– och blandavfallspunkterna samt  kundservicen och  kommunikationen utåtKunderna var mest nöjda med avfallstransporterna: avfallskärlet töms vid överenskommen tidpunkt (4.6/5) samt sopbilschaufförernas arbete (4,5/5). Nästan lika goda vitsord fick utbudet av tjänster  avfallsstationerna (4,5/5) och kundservicen (4,3/5). Även den centrerade kundservicen, som betjänar per telefon och per e-post, gavs vitsord  över fyra utifrån olika mätare.  

Eko– och blandavfallspunkternas prydlighet i kombination med hur mycket avfallsbehållarna rymmer bedömdes som svagast. Samma gällde webbplatsens chat-service. Bäggedera gavs ett vitsord  3,4, vilket  en skala från 1kan ses som allraminst nöjaktigt. 

Nästan hälften av dem som svarade upplevde att de fått tillräckligt med information om avfallsservicenoch det till största delen (84 % av dem som svarade) via avfallsbolaget Rosk’n Rolls kundtidningDe som ville ha ytterligare information önskade  veta mera i synnerhet om sortering och återvinning. 

Med undersökningen som grund kan man konstatera att vi har lyckats svara  kundernas behov genom att utveckla och utöka vårt serviceutbudAtt ständigt förnya sig är ändå inget självändamåldet är också viktigt att säkra kvaliteten  våra nuvarande tjänsterSåväl via enkäten som via kundrespons från andra kanaler får vvärdefull feedbacksom vi analyserar noggrant”, säger Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen med hänvisning till undersökningen. 

En motsvarande kundförfrågan gjordes senast för två år sedan.  landade det allmänna vitsordet  4,1. 

Innolink förverkligade undersökningen sommaren 2021Det gick att svara  frågorna anonymt endera per  Till sidans topp