Insamlingsbilena startar sin turné

3.5.2019 Meddelande

Insamlingsbilen Otto för farligt avfall och Romulus för metallskrot, inleder sin traditionella vårturné i Nyland. I östra Nyland börjar turnén i Lovisa den 6. maj och sträcker sig till Borgå den 18. maj. I västra Nyland börjar insamlingen i Raseborg den 6. maj och avslutar i Vichtis den 27. maj.

Otto-bilen samlar in farligt avfall, såsom spilloljor, oljefilter, bilbatterier, målfärger, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan hel och tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus-bilen tar emot exempelvis cyklar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar) och andra metallföremål. Däremot tas inte elapparater emot vid metallinsamlingen, utan de hör hemma på en avfallsstation där de avgiftsfritt kan lämnas.

De ambulerande insamlingarna förverkligas med grundavgiften och är riktade till hushållen. Farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot även på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall året runt. Företagens avfall tas emot på avfallsstationerna.

Tidtabellerna för de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna finns i Roskis-tidningen, som har delats ut till alla hushåll i slutet av april, i Rosk’n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Inget avfall får lämnas vid hållplatserna på förhand. Vid behov av tilläggsuppgifter och anvisningar kan man även ringa Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Läs mer: https://www.rosknroll.fi/mottagningsplatser/ambulerande-insamlingar/romulus-och-otto-insamlingsbilarna/