Ambulerande insamling för metallskrot.

Insamlingsbilarna för farligt avfall och metallskrot kör igång i västra Nyland

30.6.2020 Meddelande

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland. Otto och Romulus samlar in hushållens och sommarinvånarnas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 6 juli och avslutar i Vichtis den 22 juli. Längs rutten finns närmare 40 hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är speciellt utvalda enligt sommargästernas behov.

Otto-bilen samlar in farligt avfall, såsom lågenergilampor, lysrör, spillolja, oljefilter, bilbatterier, målfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel, råttgift samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts. En kund kan hämta max. 50 liter, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång. Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall. Skåpen finns bland annat vid vissa servicestationer.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Om skrotet är större än det som ryms in genom luckan på ekopunkten är Romulus-insamlingen ett lätt alternativ att sakligt bli av med avfallet. Stora mängder metallskrot tas emot på avfallsstationerna avgiftsfritt.  Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar), metallrör och andra metallföremål. Däremot tas inte elapparater emot vid metallinsamlingen, utan de hör hemma på en avfallsstation där de avgiftsfritt kan lämnas.

Tidtabellerna och hållplatsinformationerna för de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. Från samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och Roskis-tidningen finns mer information om avfallsslag som tas emot på turnén. Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förhand. De ambulerande insamlingarna tar inte emot blandavfall. Tilläggsinformation och mera anvisningar fås också av Rosk´n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Tilläggsinformation och tidtabeller