Ambulerande insamling för metallskrot.

Insamlingsbilarna för avfall åker ut på vårturné

27.4.2022 Meddelande

Nu går det igen smidigt att bli av med metallskrot och farligt avfall alldeles i hemknutarna när insamlingsbilen Otto för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, inleder sin traditionella vårturné. I östra Nyland börjar turnén i Lovisa den 2 maj och avslutas i Borgå den 14 maj. I västra Nyland kör insamlingen i gång i Högfors den 2 maj och slutar i Hangö den 23 maj. De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och de är avsedda för avfall från områdets privathushåll och fritidsboende.

Otto-bilen samlar in farligt avfall och tar bland annat emot lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. Det säkraste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i ett annat helt och tätt slutet kärl med innehållet tydligt utmärkt. Otto-insamlingsbilen tar emot 50 kg farligt avfall per kund. Farligt avfall från privathushåll kan även föras avgiftsfritt till avfallsstationen året om samt lämnas i insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Romulus-bilen samlar in metallskrot och till den kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör passar att tas ombord. Romulus samlas däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.

Exakta tidtabeller och instruktioner för Otto- och Romulus-turnéerna finns på vår webbplats via länken, i Roskis-tidningen som delades ut till alla hushåll i mitten av april samt i Rosk’n Rolls väggkalender. Det är förbjudet att lämna avfall vid hållplatserna i förväg. Tilläggsinformation och instruktioner fås vid behov via Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.