Insamling av plast från fastigheter inleds i Hangö

9.1.2020 Meddelande

I januari inleds insamling av förpackningsplast från fastigheter också i Hangö. Enligt områdets föreskrifter för avfallshantering är plastinsamling från och med den 1 april 2020 obligatoriskt för samtliga fastigheter som består av minst 20 bostäder. Fram till dess är plastinsamlingen frivillig.

Insamlingen är tillgänglig på följande områden: Hangö centrala stadsområde, Lappvik samt bostadsområden utmed riksväg 25 mellan Ekenäs och Hangö inom en tre kilometers radie från riksvägen. Insamlingen är inte tillgänglig i Tvärminne och Täktom i detta skede. Även mindre bostadsbolag kan beställa plastinsamlingen till sina fastigheter.

”Om boende i egnahemshus vill ansluta sig till plastinsamlingen, rekommenderar vi i första hand att Hangöbor skaffar ett gemensamt plastinsamlingskärl med grannarna. På det här sättet blir inte kostnaden för enskilda hushåll orimligt hög”, tipsar servicechef Tuija Klaus.

Förpackningsplast kan fortfarande lämnas in kostnadsfritt till Rosk’n Rolls avfallsstation samt på Rinki-ekopunkterna på Glasbruksgatan och Bangatan/Korsmansgatan.

Insamlingen av förpackningsplast omfattar alla plastförpackningar, såsom livsmedels- och tvättmedelsförpackningar av plast, olika typer av behållare, flaskor och påsar. Förpackningarna som lämnas till insamlingen ska vara rimligt rena och torra. PVC-plast är det enda som inte omfattas av insamlingen, men det förekommer ytterst sällan i förpackningar i Finland.

All förpackningsplast i Finland dirigeras till en inhemsk vidareförädlingsanläggning, där det omvandlas till råvaror för återvunnen plast.

Fråga om plastinsamlingen och ansluta dig till tjänsten genom att kontakta Rosk’n Rolls kundtjänst, asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000 (vardagar kl. 08.30–15.30).
Mer information finns även på avfallsbolagets webbplats rosknroll.fi/sv/