Insamling av deponigas effektiveras på Munka

18.1.2016 Meddelande

På avstjälpningsplatsen vid Rosk´n Roll Oy Ab:s Munka avfallscentral kommer man under de två följande veckorna att effektivera insamlingen av deponigas. Borrningarna av gasbrunnarna påbörjas nu på måndag och de görs i områdets nordöstliga hörn. Arbetet orsakar inga bullerolägenheter för närområdets invånare, men deponigaser som kommer ut i atmosfären i samband med borrningarna och öppnandet av deponiområdet kan medföra att deponigaslukten är kraftigare än vanligt.

Fyra nya gasinsamlingsbrunnar byggs på deponeringsområdet, för att bättre kunna samla in gasen som kommer från avstjälpningsplatsen för återvinning. Effektiverad gasinsamling minskar luktolägenheterna på avstjälpningsplatsen i framtiden.

Arbetet fortsätter under februari- mars då insugningsrör installeras. Även då kan luktolägenheterna vara kraftigare än normalt. Gasverket på Munka är i normal drift under tiden då byggarbeten utförs. Installering av gasinsamlingsbrunnar och –rör är normal praxis på stängda avstjälpningsplatser. De arbeten som nu utförs i Lojo görs ofta då avstjälpningsplatsen stängs, men Rosk’n Roll förutser kommande behov som uppkommer i samband med stängning av deponiområdet.