Hyrorna för avfallskärl sjönk i östra Nyland

8.8.2019 Meddelande

Priserna på alla andra avfallskärl förutom flerfackskärl som hyrs hos Rosk’n Roll sjönk rejält i början av juli i östra Nyland. Hyrespriserna är nu enhetliga inom avfallsbolagets hela verksamhetsområde.

Nylands avfallsnämnd godkände i våras en ny avfallstaxa, som trädde i kraft i början av juli. De största ändringarna i avfallstömningstjänsten gällde priserna på hyreskärl i östra Nyland. Priset beror på kärlets storlek. Priserna på de vanligaste kärlstorlekarna sjönk med över 40 procent i östra Nyland. Till exempel sjönk månadshyran för ett blandavfallskärl på 360 liter från 2,18 euro till 1,10 euro. Hyran för blandavfallskärlet på 240 liter, som är vanligast i småhus, var tidigare 1,12 euro/månad och nu 0,66 euro/månad.
 

Hyror för Rosk’n Rolls blandavfallskärl från och med 1.7.2019, inkl. moms 24 %
Kärlstorlek (l)
Hyra (euro/månad)
140 0,62
240 0,66
360  1,10
660  2,46
Kärlstorlek (l) 140 240 360  660 
Hyra (euro/månad) 0,62 0,66 1,10 2,46

 

”Vi uppmuntrar våra kunder att hyra ett avfallskärl i stället för att köpa. Vi tror och hoppas att den sänkta hyran kommer att öka efterfrågan på hyreskärl”, säger servicechef Marko Printz.

”Ett avfallskärl som hyrs hos oss stämmer alltid säkert överens med avfallshanteringsföreskrifterna. Det ligger i både vårt och kundernas intresse”, säger Printz.

I och med den nya avfallstaxan gjordes även mindre ändringar i priserna på avfallstömningstjänsterna, främst gällande tilläggstjänster inom avfallstransporter, t.ex. extra avfall. De egentliga priserna på tömning av avfallskärl höjdes inte. Rosk’n Rolls vanligaste priser för tömning av avfallskärl har förblivit oförändrade sedan år 2013. 

 

Rosk’n Rollin hinnastot