Hangös eko- och blandavfallspunkt i Tvärminne flyttas

28.2.2019 Meddelande

Rosk’n Rolls blandavfalls- och ekopunkt i Tvärminne, Hangö (vid Bruksvägen) flyttas ca. 200 meter till andra sidan vägen. Den nya adressen är Byvägen 2. Flytten sker vecka 10.

På den ifrågavarande ekopunkten samlas glas, metall och papper in. Till ekopunkten kan hushållen avgiftsfritt föra nyttoavfall. Blandavfallspunkten är menad för kunder som betalar en skild avgift för användningen av den.