Äpplen och getingar.

Getingar till besvär på avfallskärl – Avfallsäpplen och annat trädgårdsavfall till avfallsstation

24.7.2020 Meddelande

Getingar, som kommer till avfallskärl efter lukter, är ofta till besvär i slutet av sommaren. Man kan ta avfall som uppstår vid trädgårdsarbete samt avfallsäpplen till Rosk’n Rolls avfallsstation om man inte själv kan utnyttja dem. Hushållens små lass tas emot på avfallsstationer kostnadsfritt så länge som avfallet har sorterats rätt.

När man tar trädgårdsavfall till avfallsstationen ska ris och kvistar, krattavfall samt avfallsäpplen eller andra frukter sorteras separat. Krattavfall kan, förutom löv och gräs, vara mossa och barr. Däremot får krattavfall inte innehålla t.ex. skräp, ris, äpplen eller skadliga främmande arter.

Sorteringen förutsätts för att olika avfallstyper ska kunna utnyttjas vidare effektivt. Träavfall flisas och utnyttjas som energi, äpplen styrs till biogasproduktion med bioavfall och krattavfall komposteras för att utnyttjas vid utformningen av avfallsupplag.

Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller en annans mark utan markägarens tillstånd är förbjudet. Deponering av trädgårdsavfall är en av orsakerna till att skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, sprids.

Hushåll kan också ta skadliga främmande arter till avfallsstationen kostnadsfritt, separat sorterat och förpackade i soppåsar. Främmande arter styrs direkt till avfallsförbränning från avfallsstationen.

Man kan ta avfallsäpplen till avfallsstationen högst 200 liter på en gång. Det lönar sig att söka andra sätt att utnyttja överflödiga äpplen: man kan hitta någon som vill ha användbara äpplen via äppelbörs på sociala medier eller på närområdets stall och jaktföreningar. Små mängder avfallsäpplen får slängas i fastighetens bioavfallskärl, men stora mängder gör flyttbara avfallskärl för tunga.

Getingarna är ute efter sött

Vid sopkärlen gäller det att akta sig för getingar nu på sensommaren. Speciellt opackat sött avfall, såsom frukt och bärmäsk, drar till sig de stickande insekterna till sopkärlen. Det går att undvika getingar vid sopkärlen genom att sortera bioavfallet i bioavfallskärlet eller i kompostorn och genom att packa in avfallet väl.

Getingar är farliga speciellt för sopbilschaufförer. Rosk’n Roll önskar att de som är ansvariga för fastigheternas underhåll granskar situationen kring avfallskärlen och förstör möjliga getingbon. Vid förstöring av getingbon bör man vara försiktig och vid behov be hjälp av en expert.