Otto-båten samlar in metallskrot och farligt avfall i skärgården.

Genom ambulerande avfallsinsamlingar tas tonvis med råvaror till vara för återvinning

23.8.2018 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters ambulerande Otto och Romulus-insamlingar nådde igen en stor del av områdets invånare och fritidsbosatta under våren och sommaren. Cirka 105 ton metallskrot och 60 ton farligt avfall samlades in. Efter insamlingen sorteras avfallet och skickas vidare till behandling. Avfallet blir till material för exempelvis metallindustrin eller energiproduktionen.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster har i flera år ordnat ambulerande insamlingar i både östra och västra Nyland för att möjliggöra enkel och ändamålsenlig återvinning. 

– Vår ambulerande avfallsinsamling är även för många sommargäster ett bekant fenomen som man väntar på. Många samlar ihop avfall under året och lämnar sedan in det till den ambulerande insamlingen, även om avfallsstationerna tar emot avfall året runt. Denna uppsökande insamling upplevs som så praktisk service, berättar servicechef Marko Printz

På fastlandet minskade tydligen det varma vädret på insamlingsmängderna, medan mängderna från skärgården var på samma nivå som ifjol. Till insamlingarna fördes bland annat energisparlampor, spillolja, batterier, målfärg, kylar- och bromsvätskor, cyklar, plåtbitar och metallrör. 

Avfallet tas till vara 

Metallskrot lämpar sig utmärkt för återvinning eftersom det kan användas på nytt hur många gånger som helst. Samtidigt sparar vi naturresurser. Rosk’n Roll levererar det insamlade materialet till Stena Recycling Oy, där det granskas, sorteras och behandlas så att det uppfyller kvalitetskraven inom stål- och metallindustrin. Därefter skickas materialet som råvara till industrin och blir till nya metallprodukter. 

Även många typer av farligt avfall, såsom spillolja och metaller från batterier, kan återvinnas. En del farligt avfall behandlas i hög temperatur, och den energi som uppstår vid behandlingen tas till vara. Farligt avfall är avfall som kan skada människor, djur eller ekosystem om det inte hanteras på rätt sätt. Det farliga avfallet som samlas in av Rosk’n Roll levereras till antingen Stena Recycling Oy eller Lassila & Tikanoja Oy. 

– Det är fint att intresset för cirkulär ekonomi kontinuerligt verkar öka och att människors medvetenhet om återvinningsmöjligheterna och återvinningens positiva miljöeffekter ökar. Vi på Rosk’n Roll strävar till att göra vår del för att göra återvinningen så enkel som möjligt, och vi ger gärna råd i frågan. Vi hoppas att vi på så sätt kan öka återvinningsaktiviteten ännu mer, säger Printz. 

Rosk’n Rolls ambulerande insamlingar 2018:

Västra Nyland (Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis) 

  • Insamlingsbilarna Otto och Romulus rundturer under våren och sommaren 
  • 99 insamlingshållplatser 
  • 20,2 ton farligt avfall (2017: 32,9) 
  • 52,8 ton metall (2017: 60,4) 

Östra Nyland (Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo) 

  • Insamlingsbilarna Otto och Romulus rundturer under våren, Otto-färjans skärgårdsrunda under sommaren 
  • 87 insamlingshållplatser 
  • 40,2 ton farligt avfall (2017: 31,9) 
  • 52,3 ton metall (2017: 59,8)