Gasums biogasanläggning i Lojo ökar betydligt sin produktion av biogas

5.3.2019 Meddelande

Gasum Ab 
Rosk’n Roll Oy Ab

 

Gasums projekt med biogasanläggningen i Lojo avancerar i takt med att planeringsarbetena och anskaffningarna framskrider. Anläggningen som ska byggas i anslutning till Munka avfallscentral i Lojo kommer årligen att hantera 60 000 ton bioavfall. Anläggningen beräknas producera över 40 GWh biogas och 50 000 ton ekologisk gödsel per år. Man räknar med att anläggningen tas i drift under 2020.

Projektet stärker tillväxten inom den inhemska gasmarknaden och främjar starkt användning av biogas inom trafiken. Avsikten är att byggnadsarbetena med projektet inleds i april och att projektet färdigställs under 2020. Lojoprojektets sysselsättande verkan under byggandet är cirka 170 årsverken och den bestående sysselsättningseffekten är cirka 32 årsverken.

”Det är fint att arbetena med vårt projekt inleds i takt med att planeringsarbetena framskrider. En utveckling av biogasmarknaden, en utveckling av användning av gas inom trafiken och en ökad produktionskapacitet av biogas utgör en mycket central del av vårt bolags strategi”, säger Matti Oksanen, utvecklingsdirektör för affärsrörelsen på Gasum.

Biogasanläggningen byggs vid det kommunägda avfallsbolaget Rosk’n Rolls avfallscentral i Munka. ”Även om anläggningen är helt och hållet Gasums projekt, är vi naturligtvis glada över att vi som hyresvärd vid Munkas avfallscentral kan erbjuda en god plattform för utveckling av den cirkulära ekonomin”, säger Rosk’n Roll Oy Ab:s verkställande direktör Jukka Paavilainen.

”Vårt mål är att kunderna ska drabbas så litet som möjligt av störningar under byggarbetena. Vi kommer att göra allt för att de ska kunna sköta sina ärenden så smidigt som möjligt vid avfallscentralen medan byggarbetena pågår”, tillägger Paavilainen.

Investeringen är betydande för Gasum. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har beviljat bolaget 7,83 miljoner euro som spetsprojektstöd i Bioekonomi och rena lösningar för att öka produktionen av biogas.

Gasums nuvarande biogaskapacitet är cirka 650 GWh/år. Bolaget behandlar i sina 12 biogasanläggningar i Finland och Sverige cirka 800 000 ton biomassor per år. Bolaget är i Norden den ledande behandlaren av bionedbrytbart avfall och leverantör av biogas. Bolaget driver projekt med biogasanläggningar bl.a. i Åbo, Uleåborg och Nymölla i Sverige.