Främmande växtarter tas emot utan avgift

5.9.2019 Meddelande

Rosk’n Rolls avfallsstationer tar från och med nu avgiftsfritt emot skadliga främmande växtarter från hemhushållen.

 Främmande växtarter hör till blandavfallet, för de går till avfallsförbränningen. Blandavfallet är vanligtvis avgiftsbelagt, men med skadlig främmande växtarter har Rosk’n Roll beslutat sig för att göra ett undantag.

”Vi bär så klart vårt ansvar för miljön i vårt område och vi vill också på det här viset stödja främjandet av naturens mångfald och hållbar miljövård”, säger verkställande direktör Jukka Paavilainen.

Man tar avgiftsfritt emot mindre laster från hemhushållen i Rosk’n Rolls verksamhetsområde, dvs. avfallslaster med skadliga främmande växtarter som kommer med personbil eller skåpbil. Växternas alla delar ska vara väl förpackade i avfallspåsar. 

De s.k. stora lasterna som kommer med traktor eller lastbil samt företagens alla laster med främmande växter är fortfarande avgiftsbelagt blandavfall. Avfallsstationerna i Lojo, Borgå och Hangö har inga mängdbegränsningar, på andra ställen tar man emot mindre än 2 m³ partier av blandavfall per gång.

 

Mer info om de skadliga främmande växtarter:
Vieraslajit.fi (kansallinen luettelo)