Flexibilitet vid besök på Lovisa avfallsstation tack vare självbetjäning

5.8.2020 Meddelande

Till Lovisa avfallsstation kan man i fortsättningen under sommarsäsongen föra trädgårdsavfall samt farligt avfall som självbetjäning även ytterom tjänstetid. De tidigare tjänstetiderna hålls oförändrade.

Rosk’n Rolls första självbetjäning på avfallsstation öppnar 5.8.2020 på Lovisa avfallsstation för kunder att testa. Självbetjäningstiderna är från och med 5.8 mån.–lör. 8–20 (inte helgdagar). Till självbetjäningen behöver man en smarttelefon med webbanslutning – tjänsten fungerar via Rosk’n Rolls elektroniska tjänst på adressen web.rosknroll.fi.

I praktiken går det till så att kunden loggar in på tjänsten och meddelar i förväg vilka slags avfall hen ska komma med. Ett system har installerats på en av portarna till avfallsstationen och en kund som verifierat sig elektroniskt kan med hjälp av systemet öppna porten själv. Via porten i fråga kommer man till självbetjäningsområdet, där man kan lämna det sorterade trädgårds- och kvistavfallet samt farliga avfallet man har meddelat.

– Vi vill med denna ändring svara på våra kunders behov av att enklare göra sig av med avfall då när det passar en själv bäst. I och med självbetjäningen kan man besöka avfallsstationen oavsett våra tjänstetider, berättar Rosk´n Rolls regionchef Jani Immonen.  

Självbetjäningssystemet utvecklas på basis av kundrespons

– Vi strävar till att göra självbetjäningen så enkel som möjligt för våra kunder. Vi börjar nu pilotskedet av tjänsten för kunderna och hoppas på att få mycket respons om hur den fungerar, konstaterar Immonen.

– Rosk’n Roll har som avsikt att utöka självbetjäningen att omfatta åtminstone framtida arrangemang vid mottagningsplatser för farligt avfall, fortsätter Immonen.

Redan från tidigare finns det, ytterom portarna till Lovisa avfallsstation, insamlingskärl för kartong, papper, metall samt glas- och plastförpackningar och man kan föra dessa avfallsslag när som helst. Personalen betjänar även i fortsättningen på Lovisa avfallsstation under de huvudsakliga öppettiderna mån., ons., fre. kl. 11–18 och under sommarsäsongen (1.4–31.10) även lör. klo 9–14. Lovisa avfallsstation finns på adressen Entreprenörsvägen 4.

Ytterligare information om självbetjäningen finns på adressen www.rosknroll.fi/självbetjäning