Flerfacksinsamlingen tar återvinningen till kundens gårdsplan

9.1.2017 Meddelande

Flerfackstjänsten är ett sätt att återvinna avfallet på den egna gårdsplanen. När man ansluter sig till tjänsten byter vi ut blandavfallskärlet hemma på gården till ett avfallskärl med fyra fack, där hushållsavfallet sorteras.

Flerfackstjänsten har varit tillgänglig i östra Nyland sedan 2013. Nu erbjuder Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten denna tjänst också i västra Nyland. Först blir tjänsten tillgänglig i vissa tätortsområden i Lojo och Vichtis. Invånarna i dessa områden får efter trettondagen ett brev från Rosk’n Roll, där det finns information om tjänstens innehåll, prislista samt anvisningar om hur man ansluter sig till tjänsten. De kunder som vill ha samma avfallshanteringstjänst som tidigare och som inte vill ansluta sig till flerfacksinsamlingen behöver inte göra någonting.

En insamlingsbil med fyra fack tömmer hela kärlet på en gång

Flerfackskärlet har separata fack för kartong, glas, metall och blandavfall. Om kunden så önskar kan även ett pappersinsamlingskärl anslutas till tjänsten, utan extra avgift.

Avfallet hämtas av en insamlingsbil med fyra fack, som tömmer alla fack på en gång (pappret hämtas separat). Blandavfallet används för energiproduktion, medan kartong, metall, glas och papper används som råvara inom industrin. Tömningsintervallet för avfallskärl påverkas av avfallsmängden och avfallshanteringsbestämmelserna. Det vanligaste tömningsintervallet är två veckor.

”Många kunder är nöjda med att de inte längre behöver besöka ekopunkterna. Fördelen med flerfackstjänsten är att återvinning blir enkelt och behändigt”, berättar servicechef Tuija Klaus på Rosk’n Roll.