Flerfacksinsamling av avfall inleds i Ingå och Sjundeå

11.11.2019 Meddelande

Rosk’n Roll inför i november sin flerfackstjänst i tätorter i Ingå och Sjundeå. Ett stort antal invånare har redan på förhand anmält att de deltar i insamlingen. Flerfackstjänsten kommer att omfatta förpackningsplast, något som önskats mycket, samt möjligheten att samla bioavfall.

Vid flerfacksinsamling placeras på husets gård två kärl. I nyttoavfallskärlet med fyra fack sorteras kartong, metall, förpackningsglas och förpackningsplast. Som det andra kärlet kan kunden välja antingen ett kärl med två fack för bio- och blandavfall eller bara ett blandavfallskärl, om kunden till exempel själv komposterar sitt bioavfall. Flerfackskärlen töms av en särskild flerfacksbil med egna kamrar för varje avfallsslag.

Nyttoavfallskärl finns i två storlekar och blandavfallskärl finns i flera olika storlekar. Genom att ändra kärlstorlekar och tömningsintervall finns det en lösning som passar hushåll av olika storlekar. Tjänstens pris påverkas i synnerhet av tömningsintervallet.

”Kunderna har i allmänhet varit nöjda med att det är så praktiskt att kunna föra ut avfall direkt till avfallskärlet på gården, i stället för att förvara det inomhus där det tar plats. Om det är enkelt att sortera, så ökar sorteringen”, säger servicechef Tuija Klaus.

”Flerfackstjänsten lämpar sig som avfallsinsamlingslösning för egnahemshus och de minsta bostadsbolagen, dvs. fastigheter med högst 10 lägenheter”, säger Klaus.

Efter det att Sjundeå och Ingå anslutit sig till insamlingen omfattar flerfackstjänsten Rosk’n Rolls samtliga verksamhetsområden med undantag för Hangö. Insamlingen omfattar ändå inte alla i glesbygden, utan finns enbart på vissa fastställda tätorter.

Ytterligare information får du om flerfackstjänsten och till insamlingen kan du ansluta dig genom att kontakta Rosk’n Rolls kundtjänst: asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000 (vardagar kl. 8.30–15.30). Ytterligare information finns också på vår webbsidor.