Fixa ett paket – minska på avfallsmängden!

8.11.2016 Meddelande

Fixa ett paket är Rosk’n Roll -avfallstjänstens kampanj under Europa minskar avfallet veckan 19–27.11.2016. Rosk’n Roll vill med kampanjen utmana alla invånare inom verksamhetsområdet att fundera på olika sätt att minska på mängden avfall. De som deltar i Fixa ett paket kampanjen planerar och gör gåvopaket. Paketen ska vara miljövänliga och inte producera avfall.

Fixa ett paket är fortsättning till ”Fixa en gåva” -kampanjen som Rosk’n Roll ordnade förra året. “Vi ville ordna en kampanj som riktas till alla invånare. Vi har inte glömt bort skolorna, utan vi uppmuntrar särskilt lågstadieskolor att delta i kampanjen. Att planera och förverkliga paketen är ett sätt att förverkliga miljöuppfostran. Detta passar att ta upp under flera olika undervisningsämnen”, berättar informatör Tarja Salojärvi.

”Man kan använda till exempel natur- eller återvunna material. O andra sidan behöver man inte alltid använda förpackningsmaterial: en julklapp kan exempelvis lindas in i en duk. Då fungerar själva paketet som en viktig del av gåvan”, tipsar Salojärvi.

Vi uppmuntrar folk att fixa paket med utlottning. Alla bilder på fixade paket som lagts upp under 19.11–27.11, antingen på Instagram #fiksaapaketti @rosknroll eller på Rosk’n Rolls Facebook-vägg i kommentarfältet för vår kampanjpublikation deltar i Rosk’n Rolls lottning. För skolklasser som deltar i kampanjen ordnas en skild lottning. Mer information finns på vår kampanjsidan : http://www.rosknroll.fi/om-atervinning/kampanjer/europa-minskar-avfallet-veckan/

Hurdan är en smart förpackning?

Europa minskar avfallet -veckan har firats i Finland sedan 2009. I år är det gemensamma nationella temat hur man minskar förpackningsavfall. I Finland utmanar de kommunala avfallsbolagen bl.a. olika företag och organisationer med rubriken Smart förpackning att fundera på inpackningspraxis i företagen.

En smart gåvoförpackning kan man återvinna som material eller använda på nytt som sådan. En förutsättning för att återvinna paketet som material är att förpackningen inte är tillverkat av flera olika material eller att materialen lätt kan skiljas åt. Återanvändbara paket är hållbara och oftast även vackra: de går inte sönder då man öppnar gåvan och ett vackert paket lockar en att spara och använda det på nytt.