Försök med avfallsinsamling startar i Asemanpelto i Lojo

16.3.2021 Meddelande

Ett försök som stöds av miljöministeriet med insamling av avfall startar i Asemanpelto i Lojo. Syftet med Rosk’n Rolls utvecklingsprojekt som gäller flerfacksinsamlingen är att utreda inverkningarna på kostnader, luftutsläpp, avfallsmängder och kunderfarenheter då insamlingen är optimal.

I försöket levereras sorterings- och insamlingstjänster till egnahemshusens gårdar utan förhöjning av avfallsavgiften. I flerfacksinsamlingen sorterar invånaren förpacknings-, bio- och blandavfall i avfallskärl som finns på den egna gården, så att besöken till ekopunkterna kan lämnas bort.
 
Asemanpellos alla cirka 350 egnahemshus tas med i försöket som startar i juni och räcker fram till slutet av maj 2022.