Förpackningsplast samlas även på Munka och Domargård avfallscentralerin

31.5.2016 Tiedote

Rosk´n Roll-avfallsservicetjänster har utvidgat sitt mottagningssortiment med förpackningsplast på Domargård avfallscentral i Borgå och på Munka avfallscentral i Lojo. Förpackningsplast mottas som avgiftsfri avfallssort på avfallscentralerna. Till insamlingen lämpar sig endast rena och torra livsmedels- och tvättmedelsförpackningar, såsom schampo- och tvålflaskor, yoghurtsburkar, smöraskar samt charkuteri-, ost- och färdigmatförpackningar samt plastpåsar och – omslag.

Förändringen av producentansvaret för insamling och behandling av förpackningsavfall som skedde i början av 2016 hämtade insamlingskärl för förpackningsplast även till östra och västra Nyland.  Rinki Ab som ansvarar för insamlingen av förpackningsavfall har 16 insamlingspunkter för plast i östra och västra Nyland. Invånarna har önskat ett tätare insamlingsnätverk än det nuvarande. Rosk´n Roll-avfallsservicetjänster kompletterar nätverket med ekopunkter i fråga om övriga förpackningsmaterial.

Förpackningsplast som samlats in vid ekopunkter eller på avfallscentralerna går främst till materialåtervinning. Av förpackningsplasten tillverkas plastgranulat. Granulat används vid framställningen av produkter av returplast.

Rosk´n Rolls -avfallsservicetjänsters ekopunkter finns på adressen:
http://www.rosknroll.fi/mottagningsplatser/sok-mottagningsplats/

Rinkis ekopunkter och vilka material som tas emot på punkterna finns på adressen:
http://rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter/