Erkännanden för långvariga medlemmar i styrelserna för Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll

25.10.2018 Meddelande

Långvariga medlemmar i styrelserna för Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) och Rosk’n Roll Oy Ab (RR) har belönats med Centralhandelskammarens förtjänsttecken i brons.

Förtjänsttecken för femton års tjänst tilldelades Jaakko Laiho, medlem i styrelsen för Rosk’n Roll (Hangös representant) och Jaakko Isotalo, medlem i styrelsen för Östra Nylands Avfallsservice (Lovisa). Isotalo har suttit i ÖNA:s styrelse utan avbrott sedan december 2001, då bolagets första styrelse inledde sitt arbete. Förtjänsttecken för tio års tjänst beviljas för en styrelsekarriär på över tio år i samma företags tjänst, och sådana tilldelades Rosk’n Rolls styrelseordförande Ulla Lindstöm-Dahl (Raseborg) och styrelsemedlemmen Mikael Carlberg (Ingå).

I bolagens styrelser ingår representanter för alla ägarkommuner, det vill säga Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Borgnäs (ÖNA) samt Lojo, Ingå, Sjundeå, Högfors, Hangö, Vichtis och Raseborg (RR). Bolagen fusioneras i början av 2019. Förtjänsttecknen överräcktes av styrelseordförande Matti Nuutti (ÖNA) samt verkställande direktörer Vesa Heikkonen (ÖNA) och Jukka Paavilainen (RR) vid ett gemensamt styrelseseminarium 18.10.2018.