Entreprenören för avfallskärlstömningen i Askola och Borgnäs byts ut

24.8.2016 Meddelande

Entreprenören för avfallstransporten i Askola och Borgnäs område byts ut. Det finska avfallstransportbolaget Jätehuolto Laine Ab tömmer från och med den 1 september borgnäs- och askolabornas avfallskärl. Bytet av entreprenör inverkar inte på avfallstransportens kundavgifter.

Jätehuolto Laine Ab tömmer 3700 avfallskärl vid fastigheter i Askola och Borgnäs under de fem kommande åren. Tidigare skötte TSE-Tienvieri Oy om avfallstransporten i området. Bytet av entreprenör inverkar inte på avfallskärlens tömningsdag. Sopbilen och chauffören är dock ny för invånarna.

”Det är möjligt att tömningsdagen av avfallskärlen förändras under hösten, men detta meddelar vi kunderna per brev”, berättar Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänstens servicechef Tuija Klaus.

Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten, som produceras av Östra Nylands Avfallshantering Ab och Rosk’n Roll Oy Ab, ansvarar över att konkurrensutsätta och ordna den kommunala avfallstransporten på sitt område. Över hälften av de finländska hushållen hör till den kommunalt ordnade, centralt konkurrensutsatta avfallstransporten.