Enbart mindre ändringar i priserna för Rosk’n Rolls avfallshanteringstjänster

16.12.2016 Meddelande

Avfallstaxan och avgiftstabellen som godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd har endast en mindre inverkan på Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens kundpriser.