Logga för bioavfallskampanj.

Skulle du bränna vatten? En ny kampanj uppdaterar finländarnas kunskaper om sortering av bioavfall

29.10.2020 Meddelande

Möjligheten att sortera och samla in bioavfall separat utvidgas med den nya avfallslagen under de kommande åren: till och med 800 000 nya finländare ska omfattas av sorteringen. Det finns ändå ingen tid att förlora eftersom Finland redan släpar efter återvinningsmålen.

– Separat insamling av bioavfall spelar en nyckelroll för att öka återvinningen. Hälften av finländarna har redan ett bioavfallskärl eller en hemkompostor ute på gården. Det första steget skulle vara att få dem i flitigare användning, vet Tuulia Innala som är sakkunnig i Kommunförbundet.

Andelen bioavfall bland det brännbara blandavfallet har varit över 35 procent även hos dem som har möjligheten att sortera. Om varje finländare som har ett bioavfallskärl eller en kompostor på gården skulle sortera sitt bioavfall i dem, skulle mängden insamlat bioavfall nästan fördubblas.

 

Nu är det dags att göra en ändring – men gamla vanor sitter i

Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt avfallsanläggningarna i 31 kommuner uppmuntrar invånarna att aktivare sortera sitt bioavfall under det kommande året med kampanjen Älska en smula. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. Ett av målen i kampanjen är att uppdatera finländarnas kunskaper om sortering till 2020-talet eftersom många fortfarande stödjer sig på falska föreställningar från förr och därför inte sorterar.

– Det rör sig till och med tokiga legender om sortering. Ibland hör man att sorteringen ifrågasätts och att avfallsbilen ändå kör allt avfall till samma plats. Varför skulle det ens finnas kärl för olika typer av avfall om man inte skulle samla in och hantera dem separat, undrar Kaisa Halme, kommunikationsexpert i Cirkulärkraft Finland.

 

Över hälften av bioavfallet hamnar på villovägar

Finländarna sorterar 275 miljoner kilo bioavfall till separatinsamlingen årligen. Av det produceras biobränsle samt mull och jordförbättringsmedel till skogar och åkrar. Ändå finns det ännu mer bioavfall i vanliga soptunnor hemma: över 300 miljoner kilo varje år. Detta bränns med blandavfallet.

– Det är som att man skulle hälla ut bränsle eller slösa näringsämnen som åkrar eller skogar behöver. Det här måste ändras. Bioavfall är förmånligt bränsle för både klimatet och plånboken: en hel del fordon skulle kunna drivas endast med finländarnas kaffesump. Och om allt bioavfall sorterades, skulle det räcka till för 90 000 personbilar som använder biogas hela året, säger Halme.

Sorteringen av bioavfall har till och med större miljöverkningar än plastsorteringen. I Finland har hushållsavfall inte förts till avstjälpningsplatsen på åratal, utan det blandade kommunala avfallet som blir kvar efter sorteringen bränns i avfallskraftverk. Där är bioavfallet ändå en objuden snyltgäst eftersom värmevärdet på det brännbara avfallet är mindre om det finns bioavfall bland det.

– Till största delen är bioavfall vatten. Att bränna vatten vid energiproduktion är helt meningslöst. Bioavfall försvagar alltså anläggningens effektivitet i att producera el och fjärrvärme. Dessutom innehåller bioavfall mycket salt. När saltet brinner bildas saltsyra, vilket orsakar korrosion eller rost i anläggningen, upplyser Olli Alhoniemi som är verkställande direktör vid avfallskraftverket Westenergy.

 

Expertens fem tips som underlättar sorteringen av bioavfall hemma

  1. Låt skräpet svalna och torka innan du lägger det i påsen.
  2. Placera en tom äggkartong på botten av påsen för att suga upp fukten.
  3. Häll vätskor i avloppet. Matoljerester och annat flytande fett kan du absorbera med ett hushållspapper och slänga pappret i bioavfallet.
  4. Förvara biopåsen luftigt, till exempel i ett kärl med hål.
  5. Töm bioavfallskärlet regelbundet.

 

Expertens fem tips för att börja sortera bioavfall

  1. Undersök din gård: finns det ett bioavfallskärl eller en kompostor ute?
  2. Röj en plats för bioavfallskärlet under diskbänken eller annanstans i köket. Det lönar sig att välja en lätt och lockande plats för kärlet. Du behöver inte mer plats än förr, det är bara att omorganisera den.
  3. På webbplatsen för din lokala avfallshanteringsanläggning hittar du anvisningar för sorteringen av bioavfall och möjligen också kontaktuppgifter för avfallsrådgivningen.
  4. Börja med små steg; sortera först till exempel endast kaffesumpen samt frukt- och grönsaksskal.
  5. Uppmuntra och råd även din familj att sortera bioavfall.

 

Kampanjen Älska en smula

Som en del av kampanjen Älska en smula som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har startat uppmuntrar Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt Rosk’n Roll Oy Ab tillsammans med 31 kommunala avfallsverk invånarna att sortera sitt bioavfall mer aktivt. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. Information om bioavfall och sorteringsanvisningar erbjuds på en landsomfattande webbplats. I vår riktas uppmärksamheten mot packning av bioavfallet och lätt hemkompostering.