”En låg prisnivå beror inte enbart på tur”

28.4.2016 Tiedote

Förberedelser inför tömningar av Lojobornas kommunala avfallskärl har redan inletts

När de centraliserat konkurrensutsatta avfallstransporterna i Lojo inleds i början av oktober, får Lojoborna enhetliga priser i hela kommunen. Priset på tömning av avfallskärl är konkurrenskraftigt, såväl vid lokala som riksomfattande jämförelser.

Priset på tömning av ett avfallskärl på 240 liter, som vanligen används i småhus, kommer att vara 5,74 euro för Lojoborna. Priset omfattar avfallsinsamling och -hantering samt moms. Till exempel i Raseborg är det motsvarande priset 6,83 och i Vichtis 6,32.

FCG Finnish Consulting Group Ab har på Rosk’n Roll Oy Ab:s begäran utrett uppgifter om tömningspriserna i Lojo region. Avfallsverksföreningen i Finland för prisstatistik om avfallstransporter. I ljuset av dessa utredningar är det nya priset på tömning av Lojobornas avfallskärl rätt förmånligt. Enligt FCG:s utredning har genomsnittspriset inklusive moms uppgått till 7,53 euro i Lojo. I hela landet är det genomsnittliga tömningspriset 7 euro. I huvudstadsregionen är det motsvarande priset 7,74 euro.

”En låg prisnivå beror inte på att man har tur, utan på att Lojo är ett tätt och effektivt entreprenadområde. Dessutom möjliggör de optimerade transportrutterna förmånliga priser”, säger verkställande direktör Jukka Paavilainen.

Under de senaste tre åren har Rosk’n Roll inte höjt priserna på tömning av avfallskärl. Det har inte funnits något behov till det, eftersom prisnivån på transport och hantering har varit stabil. Avfallsbolaget som ägs av kommunerna i området eftersträvar inte vinst och betalar inte dividender till sina ägare. De nu fastställda priserna kommer inte heller att höjas under de närmaste åren, om inte transportprisindexet, avfallsskatten eller hanteringskostnaderna för avfall ökar avsevärt.

I en öppen offentlig tävling valdes Lassila & Tikanoja och RenoNorden Oy ut som entreprenörer inom de kommunala avfallstransporterna i Lojo. De företag som hade framgång i tävlingen skulle förutom det förmånliga priset kunna erbjuda tömningstjänsten på ett högklassigt sätt med moderna avfallstransportbilar som har låga utsläpp.

Priserna i Lojo region bildas nu på samma sätt som i övriga västra Nyland. Hela Lojo – även de tidigare konkurrensutsatta områdena i Sammatti, Nummi och Pusula – får enhetliga tömningspriser.

”I Nummi-Pusula och Sammatti sjunker priserna, då priserna för Lojo blir enhetliga”, berättar Marko Printz, servicechef för Rosk’n Roll.

Priset på tömning av bioavfall kommer i fortsättningen att vara detsamma i hela västra Nyland.

 

Rosk’n Roll svarar för de praktiska arrangemangen

Lojoborna som blir Rosk’n Rolls kunder i oktober behöver inte säga upp sitt nuvarande avtal om tömning av blandavfall och bioavfall, utan det upphör automatiskt.

I maj börjar Rosk’n Roll skicka kundbrev till sina nya tömningskunder i Lojo. I kundbrevet informeras om de praktiska arrangemangen kring tömning av avfallskärl. Rosk’n Roll kontaktar åter sina kunder i september innan transporterna inleds.

Rosk’n Roll förbereder sig inför de tömningar av avfallskärl som inleds under hösten bland annat genom att lokalisera var de nuvarande avfallskärlen ligger. Två anställda gör under sommaren förberedelser för att underlätta förarnas arbete samt för att tömningen av avfallskärlen ska ske smidigt.

I västra Nyland ska alla tömningskunder enligt bestämmelserna ha ett avfallskärl med hjul. Rosk’n Roll hyr ut avfallskärl till ett förmånligt pris. Vi tar redan nu emot beställningar på hyreskärl av Lojobor. Leveranserna av hyreskärl börjar i augusti–september. Bolagets kundtjänst kan kontaktas per telefon under vardagar och under andra tider per e-post. I maj öppnas även en elektronisk ärendetjänst på nätet.

De centraliserade kommunala avfallstransporterna börjar i Lojo den 3 oktober 2016. I övriga västra Nyland har avfallstransporten ordnats på samma sätt ända sedan 2007. Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab som ägs av kommunerna låter tömma invånarnas blandavfallskärl som en offentlig basservice. Rosk’n Roll äger inga egna sopbilar utan avfallskärlen töms av privata transportföretag som väljs ut enligt anbud. Rosk’n Roll ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna, även för sopbilarnas rutter, fakturering och kundservice.