Domargårds avfallscentral förnyas, en ersättande körväg för avfallsstationens kunder

13.4.2021 Meddelande

Området kring vågen vid infarten till Domargårds avfallscentral förnyas. Vågbyggnaden förnyas och de gamla fordonsvågarna som används för att väga avfall byts ut till nya.  Under ombyggnadsarbetet förnyas dessutom de tiotals år gamla el-, vatten- och avloppssystemen och belysningen på området förbättras. Med förnyelserna strävar man efter att öka på trafiksäkerheten på infartsområdet och förbättra på vågarbetarnas arbetsförhållanden.

Förändringarna orsakar stora markbyggnadsarbeten och på grund av det styrs trafiken för avfallsstationens kunder via en ersättande omväg. Under ombyggnadsarbetet kör man till avfallsstationen via en temporär väg som vänder till höger strax efter infartsporten nere på området.

– Kunder som rör sig på avfallsstationens område med person- och paketbilar är närmare 200 per dag. Det är tryggare för alla att den här trafiken styrs bort från det område där ombyggnadsarbetet pågår, förklarar Rosk’n Rolls byggchef Asta Säämänen.

Ombyggnadsarbetet börjar under april månad. De nya fordonsvågarna och vågbyggnaden monteras i slutet av november och efter det färdigställs arbetet och trafiken till avfallsstationen styrs igen förbi vågbyggnaden. Den tunga trafiken kör under hela den tiden ombyggnadsarbetet pågår längs de normala rutterna genom byggnadsområdet.

 

Bild: Domargårds avfallscentral. Byggnadsområdet är omringat med orange på bilden. Den temporära vägen för avfallsstationernas kunder är utmärkt med en pil.
Original: Suomen Ilmakuva