De fusionerade avfallsbolagen nådde bra resultat

30.4.2019 Meddelande

Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab uppnådde bra ekonomiska resultat föregående räkenskapsperiod. Tack vare resultaten behöver man inte höja de mest centrala avfallsavgifterna för kommuninvånarna. Bolagens resultat från föregående år gör det möjligt att finansiera de betydande investeringarna i avfallshanteringen under innevarande år. Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab fusionerades vid årsskiftet.

Rosk’n Roll Oy Ab:s omsättning för föregående år uppgick till 15 miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst till 1,9 miljoner euro. Rosk’n Rolls investeringar under föregående år uppgick till sammanlagt cirka 0,7 miljoner euro.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s omsättning för 2018 uppgick till 12 miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst till cirka 1,9 miljoner euro. Östra Nylands Avfallsservice Ab gjorde investeringar under föregående räkenskapsperiod för totalt 4,0 miljoner euro.

Betydande pågående investeringar

Bolagens bokslut godkändes på bolagsstämman den 26 april 2019. Bolagen betalar inte ut dividender till sina ägare, dvs. kommunerna, utan målet är att behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. Ingetdera av de två bolagen har höjt sina mest centrala priser för tömning av avfallskärl på över sju år. Dessutom används resultatet för att utveckla den kommunala avfallshanteringen bl.a. genom investeringar.

Under innevarande år genomförs exceptionellt mycket investeringar: totalt cirka 13,3 miljoner euro i olika byggnadsprojekt samt 1,5 miljoner euro i andra investeringar.

”Bolagets investeringar fokuserar på att förbättra miljövården inom avfallshanteringen. Rosk’n Roll investerar friskt även i plattformslösningar som främjar cirkulär ekonomi såväl i öster i det nya hanteringsområdet i Sköldvik i Borgå som i utvidgningen av avfallscentralsområdet på Munka i Lojo”, berättar verkställande direktör Jukka Paavilainen.

”För att ytterligare förbättra kundservicen bygger vi en avfallsstation med fullständig service i Ekenäs. Samtidigt uppdaterar vi tekniken och konstruktionerna vid våra avfallsstationer, främst i väster. På Munka avfallscentral bygger vi en service- och lagerhall för avfallskärl som betjänar vårt bolags hela verksamhetsområde.”

”Nu när avfallsbolagen har fusionerats och Gasum Oy fattat beslut om att bygga en biogasanläggning på Munka kan man inleda flera tidigare planerade projekt”, förklarar Paavilainen.