Brand på Domargårds avfallscentral

17.5.2017 Meddelande

På Domargårds avfallscentral i Borgå vid Rosk´n Roll avfallshanteringstjänster utbröt en brand på onsdag förmiddag. Branden utbröt på sorterings- och lagringsfältet för skrymmande kommunalt avfall. Branden orsakade kraftig rökbildning, som också spreds till den närliggande motorvägen. På grund av branden stängdes avfallsstationen för en timme. Branden orsakar inte längre några ändringar av våra mottagnings- eller hanteringstjänster. Orsaken till branden är okänd. Rosk´n Roll avfallshanteringstjänster vill påminna om att farligt avfall ska sorteras skilt och levereras till avfallsstationens mottagning för farligt avfall. Även grillkol ska först noggrant avkylas och sedan packas tätt före man lägger kolen i avfallskärlet eller för dem till avfallsstationen.