Bioavfall i ett kärl.

Bli sorteringsmästare på fyra veckor – utmana dig själv

16.3.2022 Meddelande

Cirkulärkraft Finland rf KIVO och kommunernas avfallsverk inleder ett fyra veckor långt träningsprogram riktat till invånarna. Träningsprogrammets mål är att förbättra sorteringsaktiviteten.

Vart ska bioavfallet sättas och var finns närmaste sorteringskärl? Det nya träningsprogrammet utmanar och vägleder finländarna i sorteringens hemligheter.

Syftet med träningsprogrammet är att lära och uppmuntra invånarna att sortera avfall, göra sorteringen enkel och påminna om hur viktig det är att sortera. Bioavfallet kräver särskild uppmärksamhet, det vill säga sortering av matlagningsavfall för att ta ett exempel. För närvarande består en tredjedel av en vanlig soppåses innehåll av bioavfall. Endast under hälften av allt bioavfall återvinns.

Nu är det lätt att sortera

Under kampanjen hjälper avfallsverkens experter invånarna – såsom Rosk’n Rolls sakkunniga – och ger dem avgiftsfri rådgivning, både under träningsprogrammet och efter det. Youtubarna och kampanjens ansikten Mikael Sundberg (Mikirotta) och Max Blomfelt (Boheemi) deltar också i träningsprogrammet och skapar innehåll i anslutning till det på sina egna kanaler och man får både hjälp och tips av dem. Deltar gör man genom att fylla i en deltagarblankett varje vecka.
Träningsprogrammet tar fyra veckor och i bästa fall har sorteringen blivit en naturlig del av vardagsrutinerna efter det. Träningsprogrammet och veckoutmaningarna finns på adressen biojate.info. Träningen är en del av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets kampanj Älska en smula.

Sorteringen av sopor är en förutsättning för återvinning

Kampanjen riktar sig främst till ungdomar, men vem som helst kan delta. KIVO påminner om att alla som sorterar gör en skillnad. Sorteringen av avfall börjar hemma och det minskar utsläppen samt sparar naturresurser och energi. Rätt sorterade kommer en stor del av avfallet i nyttoanvändning, till exempel som råmaterial för nya produkter eller som energi.

Förberedelserna för den kommande ändringen år 2023 ligger som grund för kampanjen. Då ska alla fastigheter i tätorter med 10 000 invånare ha separat insamling av bioavfall eller en kompostbehållare. Träna dig själv i sorteringsskick genom att börja sortera nu genast!

Tips för sorteringen:

Kampanjen Älska en smula

Cirkulärkraft Finland rf KIVO, Kommunförbundet och avfallsverken i 31 kommuner uppmuntrar sina invånare att sortera bioavfallet bättre som en del av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets kampanj Älska en smula. För att öka på sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt tips på hur vardagen kan underlättas. Information om bioavfall och sorteringsanvisningar finns på den riksomfattande webbsidan www.biojate.info.