Bli enkelt av med avfallsäpplen

12.8.2016 Meddelande

Det lönar sig att ge bort överflödiga äpplen från höstens skörd till vänner och bekanta eller till jaktföreningar för viltutfodring. Även för häststall kan en äppeldonation bli en glad överraskning. Det finns även elektroniska marknadsplatser där man kan ge bort äpplen och till exempel äppelbörsar på Facebook.

Skämda äpplen kan komposteras i en egen kompost eller läggas i bioavfallskärlet. Vid kompostering ska man använda ett värmeisolerat kompostkärl som är skyddat mot skadedjur. Äpplena förmultnar snabbt i komposten om frukten först har krossats, till exempel med en spade. Mellan äppelskikten är det bra att lägga ett grovt strömaterial samt annat växtavfall.

Mottagningen av avfallsäpplen har börjat

Om kompostering inte är möjligt kan man lägga små mängder äpplen i blandavfallskärlet. Stora mängder äpplen, även mumieäpplen, kan föras till avfallsstationen. Äpplen från privathushåll (högst 200 liter) tas emot avgiftsfritt. På avfallsstationerna finns ett särskilt mottagningskärl för äpplen (i de flesta fall ett brunt bioavfallskärl). Äpplen och krattningsavfall tas endast emot på avfallsstationerna som sorterat avfall.

Äpplena används för återvinning, en del transporteras till en biogasanläggning och en del komposteras.

omenat1