Flygbild på Munka avfallscentral i Lojo.

Bergsprängningar vid Munka avfallscentral

30.4.2020 Meddelande

Vid Munka avfallscentral bryts sten från och med vecka 19, i första skedet under ca. sju veckor. Sprängningar görs vanligtvis 3–5 gånger per vecka från måndag till fredag mellan klockan 7 och 19.

Berg sprängs vid avfallscentralens nordvästra hörn, där det byggs ett fält för avfallets behandling- samt mellanlagringsbehov. Från det tre hektar stora området kommer det i helhet att brytas ca. 130 000 m3. Sprängningarna sker i flera skeden under 3–5 år. Det brutna stenmaterialet krossas på området till olika storleksgrupper